cicles formatius cicle formatiu grau mitjà
  OFERTA FORMATIVA >

CICLES FORMATIUS

 

Pàlcam cicles formatius
 
 
  grau mitjà cicle formatiu  
  Aquest tècnic exercirà la seva activitat en qualsevol empresa independentment del sector econòmic a què pertany i específicament en el sector financer i en
l’Administració pública.

En el sector financer, els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són:

     - Bancs privats i públics.
     - Caixes d’estalvi.
     - Corporacions i institucions de crèdit i de financiació.
     - Assegurances.
     - Altres serveis financers prestats a les empreses.
     - En l’Administració pública: central, local, autonòmica.
     - En qualsevol empresa d’àmbit públic i privat que realitzi la seva activitat en qualsevol dels tres sectors econòmics, dintre de la funció d’administració i
de gestió.Tornar a cicles formatius

Grau Mitjà > Gestió Administrativa

Comunicació i arxiu, operatòria de teclats, gestió administrativa de compra-venda, gestió administrativa de personal, comptabilitat general i tresoreria, productes i serveis financers i d'assegurances bàsics, principis de gestió administrativa pública, aplicacions informàtiques, formació i orientació laboral, anglès i síntesi.

Contacta

 
Escola de cicles formatius

els cicles formatius
Facebook
formatius cicles
 

Cicles formatius Pàlcam

Diseño web: Imaginalia