cicles formatius cicles formatius
  OFERTA FORMATIVA >

CICLES FORMATIUS

 

Pàlcam cicles formatius de grau superior i de grau mitjà
 
 
  característiques cicles
  Les proves es realitzen cada any al mes de maig i es desenvolupen de la següent manera:

Part comuna - Part obligatòria per a tots els aspirants. Els continguts d’aquesta part son:
     - Llengua catalana
     - Llengua castellana
     - Idioma estranger (anglès)
     - Matemàtiques

Part específica - Aquesta part de la prova només l’ha de realitzar qui no tingui el títol de tècnic o canviï de grup de família professional. La integren dues matèries, que varien segons la família professional del Cicle que el
candidat escull.Tornar a cicles formatius

Curs de preparació de les proves d’accés a grau superior > Requisits

Poden presentar-se a la prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior:

• Les persones que tinguin complerts 19 anys, o els compleixin durant l’any que es presenten a la prova.

• Les persones que tinguin complerts 18 anys, o els compleixin durant l’any 2007 i tinguin un títol de tècnic de grau mitjà (cicle
formatiu) d’acord amb la relació d’afinitats establertes en el QUADRE D’AFINITATS.


Contacta amb cicles formatius

Escola de cicles formatius

els cicles formatius
Facebook
formatius cicles
 

Cicles formatius Pàlcam

Diseño web: Imaginalia